Vanaf begin 2015 rijden brommers en scooters (alle voertuigen met een geel kenteken) in Rotterdam op de rijbaan. Alleen fietsers en snorfietsers (met een blauw kentekenplaatje) mogen vanaf nu op het fietspad. Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen rond dit onderwerp. Staat er een vraag niet bij, stel uw vraag via de Facebook-pagina of op Twitter aan @rotterdam. Wat verandert er? Kort door de bocht: brommers en scooters verhuizen naar de rijbaan. Brommers op de rijbaan wordt de algemene regel in Rotterdam. De afgelopen jaren hebben veel ongevallen met letsel plaatsgevonden tussen bromfietsers en fietsers op het fietspad. De oorzaak is meestal het grote snelheidsverschil en de beperkte ruimte op het fietspad. Er waren ook veel ongevallen met letsel waarbij een afslaande automobilist een doorgaande bromfietser over het hoofd zag. Ook hier speelt de snelheid van brommers een rol. Door brommers naar de rijbaan te verwijzen moet het voor brommers én fietsers veiliger worden. Het snelheidsverschil tussen brommers en fietsers is groter dan het snelheidsverschil tussen brommers en autoverkeer. Overigens is het al sinds 1999 landelijk beleid dat de bromfietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden. In Rotterdam was dit nog niet overal ingevoerd; per deelgemeente werd er verschillend mee omgegaan. In principe verhuizen brommers op alle wegen in Rotterdam naar de rijbaan, dus ook op de grote doorgaande wegen, zoals de Erasmusbrug, De Boompjes en de Coolsingel. De verkeersborden geven duidelijk aan of brommers zijn toegestaan. Op een verplicht fietspad mogen brommers (en andere voertuigen met een geel kenteken) niet rijden. U herkent een verplicht fietspad aan een blauw, rond bord met daarop een witte fiets. Een fiets-/bromfietspad herkent u aan een blauw, rond verkeersbord met daarop een witte fiets en een bromfiets. (Zie ook: Verkeersborden en verkeersregels in Nederland) Voor een paar wegen is in overleg met de verkeerspolitie een uitzondering gemaakt: de route Vaanweg-Pleinweg en Maastunnel; deze is voor een groot deel autoweg, brommers mogen daar niet komen, de rijkswegaansluitingen Tjalklaan, Bosdreef Schieplein en Abraham van Rijckevorselweg. Op de laatste twee wegen geldt bovendien een maximumsnelheid van 70 km per uur. Vanwege het snelheidsverschil tussen brommers en het overige verkeer zou dat gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Het verplicht fietspad is alleen nog toegestaan voor fietsers en voertuigen met een blauw kenteken, zoals (elektrische) snorfietsen. Voertuigen met een geel kenteken (brommers, scooters, brommobielen, etc.) rijden voortaan op de rijbaan. Voor de kerst (2014) zijn de verkeersborden bij de fietspaden vervangen. Waar het bord ‘verplicht fietspad’ wordt geplaatst (zie ook hierboven) geldt vanaf dat moment dat brommers en scooters daar niet meer mogen rijden. (Zie ook: Is er een overgangsperiode?) De eerste periode zullen politie en stadswachten brommer- en scooterrijders die de regels overtreden en op een verplicht fietspad rijden met enige coulance behandelen. Maar verkeersdeelnemers zijn uiteraard verantwoordelijk voor hun gedrag in het verkeer en het respecteren van de geldende regels. En daar hoort dus ook bij: opletten of u met uw brommer of scooter op een fietspad mag. De boete voor het rijden met een voertuig met een geel kenteken op een verplicht fietspad bedraagt 95,00 euro.