De Verkeersonderneming is winnaar van de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’. Minister Schultz van Haegen overhandigde deze prijs aan directeur Aernout van der Bend. Het comité van aanbeveling (Verhagen, Bouwend Nederland; De Boer, Rai-vereniging; Wientjes VNO/NCW;Eckhardt, BOVAG en Van Woerkom, ANWB) is van mening dat De Verkeersonderneming op verfrissende en praktische wijze regionale uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid oppakt. RAI vereniging reikt het Gouden RAI Wiel uit om personen of instellingen te eren en te stimuleren, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer. Eerdere winnaars van deze prestigieuze prijs waren onder meer Jan Peter Balkenende, Wubbo Ockels, ANWB, Pieter van Vollenhoven, NS en SWOV. De prijs werd uitgereikt tijdens het 13e RAI Mobiliteitsdiner dat plaatsvond in museum ‘Escher in het Paleis’ in Den Haag. Directeur Aernout van der Bend bedankte in zijn speech de oprichters van De Verkeersonderneming: ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat, Havenbedrijf, gemeente en stadsregio Rotterdam en benadrukte de samenwerking tussen publiek en privaat bij het verbeteren van de bereikbaarheid in Rotterdam (haven, stad en regio). “Uit nood geboren, met passie neergezet. Hoeveel duidelijker kan je De Verkeersonderneming typeren. Geen jaren van pilots en wetenschappelijke studies. De Verkeersonderneming probeert gewoon wat wel werkt en wat niet. De gebiedsgerichte aanpak is een absolute pre. Deze aanpak dient op meerdere plekken in Nederland toegepast te worden omdat het oplossen van governance en finance issues een belangrijk obstakel blijft bij bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van de gedachte achter ons robuuste wegennet,”aldus de toelichting bij de oorkonde. De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. De Verkeersonderneming is de samenwerkingsorganisatie van gemeente Rotterdam, stadsregio Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. De Verkeersonderneming heeft een publiekscampagne om reizigers bewust te maken van hun gedrag: www.filedier.nl