De populariteit van elektrische (ev) brom- en snorfietsen heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en datacenter RDC. In de eerste vier maanden van 2022 nam het aandeel elektrisch in de nieuwverkopen van bromfietsen toe naar 50,16 procent ten opzichte van 30,8 procent in dezelfde periode 2021. Bij snorfietsen is inmiddels 43,5 procent van alle nieuwverkopen elektrisch aangedreven. In totaal ligt het aandeel elektrische scooters (brom- en snorfiets) dit jaar op 46,7 procent tegenover 33,9 in de eerste vier maanden van 2021.

De behoefte van reizigers om zich individueel te verplaatsen blijft hoog. Dit gebeurt steeds meer op een elektrische snor- of bromfiets. Over heel 2022 lag het aandeel elektrisch in de nieuwe bromfietsregistraties voor eerst op 50 procent (50,16 procent), goed voor 5.216 stuks tegenover 1.692 stuks in 2021. Het aandeel elektrisch in de snorfietsverkopen ligt op 43,5 procent (4.495 stuks). BOVAG en RAI Vereniging zijn blij dat zowel consumenten als ondernemers steeds vaker kiezen om zich op korte en middellange afstanden snel en zonder uitstoot te verplaatsen. Volgens RAI Vereniging en BOVAG hebben fabrikanten de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in uitbreiding van het aanbod elektrisch scooters. Dit heeft geleid tot een hogere kwaliteit, grotere actieradius en lagere prijs. In hoeverre de gestegen brandstofprijzen van invloed zijn op de ev verkopen is lastig te zeggen, maar volgens de belangenorganisaties zal het de transitie zeker niet tegenwerken.

Vertraging verduurzaming snorfietspark

BOVAG en RAI Vereniging waarschuwen dat de elektrificatie niet vanzelfsprekend is. In absolute aantallen daalde het aantal verkochte elektrische snorfietsen namelijk met -24,8 procent. Juist hier heeft de sector samen met de overheid grote ambities om per 2025 nieuw alleen nog maar elektrische snorfietsen te verkopen. Door de terugval in verkopen zal de elektrificatie van het bestaande park van circa 820.000 snorfietsen vertraging kunnen oplopen.

Helmplicht

De dalende populariteit van snorfietsen heeft voor een belangrijk deel te maken met de op handen zijnde landelijke helmplicht voor snorfietsen. Politiek is er overeenstemming, maar de invoeringsdatum staat nog steeds niet definitief vast. Het effect van de helmplicht is ook terug te zien in het aandeel bromfietsen ten opzichte van snorfietsen. Het aantal verkochte bromfietsen en snorfietsen ligt inmiddels nagenoeg gelijk. Dit was sinds 2009 niet meer voorgekomen. Over heel 2022 was 49,6 procent van alle geregistreerde scooters een bromfiets, tegenover 50,4 procent snorfiets. Een jaar geleden lag deze verhouding in die periode nog op 76,1 procent snorfiets tegenover 24,9 procent bromfiets. Volgens RAI Vereniging en BOVAG is het niet vanzelfsprekend dat snorfietsers nu voor een bromfiets kiezen. Veel snorfietsgebruikers kiezen specifiek voor de lagere maximum snelheid en het feit dat je op het fietspad rijdt.

In totaal een lichte daling

In totaal liggen de verkopen van scooters (brom- en snorfietsen) de eerste vier maanden 7,8 procent lager dan in de eerste vier maanden van 2021, maar met 20.968 stuks is 2022 nog steeds het op een na beste jaar sinds 2011. Van alle registraties in 2022 waren 10.398 bromfiets (+89 procent) en 10.570 (-39,6 procent).

bron: RAI Vereniging, BOVAG en datacenter RDC