In het RAI magazine Go mobilty van afgelopen juni lezen we dat jongeren meer motoren kopen ondanks een dalend rijbewijsbezit. De verkoop van motorfietsen groeide vorig jaar met 11 procent tot 11.000 eenheden. Hierbij valt op dat het aandeel van jongeren de afgelopen 10 jaar verdubbelde, van 5 tot 10 procent. Opmerkelijk want het aantal jongeren met een A-rijbewijs nam de laatste drie jaar juist af. Als we de cijfers van het CBS erbij pakken waren er op 1 januari 2017 bijna 25.000 jongeren in het bezit van een motorrijbewijs. Dat is zo’n 30% minder dan in 2014. Onder de 18- en 19-jarigen nam het A-rijbewijsbezit in die periode zelfs met 60 procent af. Tegelijkertijd steeg het aantal ouderen (60 tot 65 jaar) met een motorrijbewijs tussen 2014 en 2017 met circa een kwart. Bijna een derde van alle motorrijbewijsbezitters was op 1 januari 2017 tussen de 50 en 60 jaar.

bron: CBS