In Amsterdam houden ze de vaart erin en voor de ‘die hard’ die nog wel een scooter rijdt zijn het barre tijden. Je oude scooter moest het veld ruimen, je moest de weg op met een helm en vanaf 1 januari 2025 wordt het echt menens. Vanaf die datum wil Amsterdam uitstootvrije zones lanceren voor een aantal voertuigsoorten waaronder taxi’s en bestelwagens, maar ook voor brom- en snorscooters. Wie op 1 januari 2025 een nieuwe scooter met brandstofmotor op kenteken zet kan het helemaal schudden en mag de bebouwde kom van Amsterdam niet meer in.

We vatten de plannen even samen:

  • Per 2025 weren van nieuwe brom-en snorscooters (<31 dec. 2024)
  • Per 2028 weren van brom-en snorscooters ouder dan 10 jaar
  • Per 2030 alle brom-en snorscooters in Amsterdam uitstootvrij

Voor zowel brom-als snorscooters geldt de onderstaande overgangsregeling

  • Tot 1 januari 2028 wordt ontheffing verleend voor alle op brandstof rijdende brom-en snorscooters met een bouwjaar vanaf 1 januari 2011 tot 31 december 2024
  • Tot 1 januari 2030 wordt ontheffing verleend op brandstof rijdende brom-en snorscooters met een bouwjaar vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2024

Vanaf 2030 is het plan om enkel uitstootvrije brom-en snorscooters toe te laten in de uitstootvrije zone.

Voor stadspashouders met een groene stip komt er een subsidieregeling, maar wat die exact inhoudt is niet duidelijk.

De maatregelen worden definitief ingevoerd door middel van een verkeersbesluit per maatregel. Daartoe worden er eerst ontwerp-verkeersbesluiten voor inspraak ter inzage gelegd. De inspraakprocedure voor de meeste maatregelen gaan na de zomer start. Dan is er 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Rond die periode wordt er gestart met  bewustwordingscampagnes en informatiebijeenkomsten. Amsterdamse eigenaren van een voer- of vaartuig waar een uitstootvrije zone voor wordt ingevoerd, ontvangen dit jaar een brief over de nieuwe regels. 

Meer info www.amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer.