Colofon

Redactieadres:
Schiedamsedijk 80 a
3011 EM Rotterdam
010-4259619

Redactiemanager:
Raymon de Kruijff
raymon@hetprocespublishing.nl

Redactie:
Mariska Grob, Maaike Hulst,
Raf Leuris
redactie@hetprocespublishing.nl

Advertenties:
Maurice van Oosten
maurice@hetprocespublishing.nl
010-4259621

Administratie:
administratie@hetprocespublishing.nl

IBAN:
NL21 RABO 0117568236
t.n.v. Het Proces Publishing bv

Art direction:
Robin de Kok

Fotografie:
Raymon de Kruijff, Andrew Walkinshaw

Vormgeving:
Het Proces Publishing BV

Uitgever:
Maurice van Oosten

Webdesign:
Het Proces Publishing

Verkoopprijs:
Los nummer € 5,25

Abonnement:
12 nummers € 37,95

Scooterxpress is een uitgave van:
Het Proces Publishing B.V.
Schiedamsedijk 80 a
3011 EM Rotterdam