Colofon

Redactieadres:
Schiedamsedijk 80 a
3011 EM Rotterdam
010-4259619

Hoofdredacteur:
Raymon de Kruijff
raymon@hetprocespublishing.nl

Redactie:
Maurice van Oosten, Raymond Grob, Mariska Grob, Maaike Hulst
redactie@hetprocespublishing.nl

Advertenties:
info@hetprocespublishing.nl
010-4259621

Administratie:
administratie@hetprocespublishing.nl

Art direction:
Robin de Kok

Fotografie:
Raymon de Kruijff, Mariska Grob (MotoGrafie)

Vormgeving:
Het Proces Publishing BV

Uitgever:
Het Proces Publishing b.v.

Webdesign:
Het Proces Publishing b.v.

Verkoopprijs:
Los nummer € 5,25

Abonnement:
12 nummers € 37,95

Scooter&BikeXpress is een uitgave van:
Het Proces Publishing B.V.
Schiedamsedijk 80 a
3011 EM Rotterdam

Bestel nu de laatste Scooter&bikexpress