Meer motoren en scooters in het verkeer zorgen voor minder verkeersdruk. Dat stelt FEBIAC, de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie, met het oog op de nog steeds toenemende fileproblematiek in ons land. De gemotoriseerde tweewieler is in het woon-werkverkeer echter nog altijd eerder een uitzondering.

“Het is vreemd dat motoren en scooters niet méér ingezet worden in woon-werkverkeer, zeker als je ziet dat de filedruk jaar na jaar toeneemt. Te meer omdat de overheid de afgelopen jaren een aantal voor gemotoriseerde tweewielers positieve maatregelen heeft doorgevoerd,” stelt Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC. Hij pleit er dan ook voor om de motor of scooter meer te gebruiken voor dagelijkse verplaatsingen. Motor- en scooterrijders mogen immers bij fileverkeer de rijen auto’s inhalen op voorwaarde dat de file niet harder rijdt dan 50 kilometer per uur en dat het snelheidsverschil tussen de file en de gemotoriseerde tweewielers niet groter is dan 20 kilometer per uur.

Minder kilometers per motor

De indruk bestaat dat in het huidige drukke woon-werkverkeer het aantal motoren en scooters sterk is toegenomen. Maar schijn kan soms bedriegen, zeker als je er harde cijfers tegenover zet. Per jaar leggen in ons land de weggebruikers met 7,1 miljoen voertuigen iets meer dan 100 miljard kilometer af (de meest recente cijfers daarover zijn van 2015). Personenauto’s namen dat jaar met 5,6 miljoen stuks 78 miljard kilometer voor hun rekening. Er waren in 2015 bijna 466.000 motoren en scooters ingeschreven die samen 1,22 miljard kilometer aflegden. Dat is op jaarbasis slechts 2.600 kilometer per motor of scooter. Het aantal ingeschreven motoren en scooter neemt gestaag toe, maar het aantal afgelegde kilometers per motor of scooter daalt door de jaren heen. In 2000 waren er 278.000 motoren en scooters ingeschreven die samen 90 miljoen kilometer aflegden – dat is gemiddeld 3.600 kilometer per jaar.

Nog enkele cijfers. In een onderzoek uitgevoerd in Wallonië (2013) zei slechts 8% elke dag, enkele dagen per week of enkele dagen per jaar de motor of bromfiets voor de dagelijkse verplaatsingen te gebruiken. Vlaams onderzoek (2015) wees uit dat 0,86% van de respondenten dagelijks de motor voor woon-werkverkeer gebruikt en 1,39% de bromfiets of snorfiets (op basis van gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag).

Meer voertuigen op het wegennet

De ringwegen rond Brussel en Antwerpen zijn al enige jaren enkele uren per dag gesatureerd en afgelopen zomer (toen in principe de verkeersdrukte door vakanties kleiner was) was er op die wegen ook overdag veel fileleed Daarbij kwam ook nog dat het centrum van Antwerpen door de werken aan de Leien moeilijk bereikbaar was (en nog enige tijd zal blijven). Naast wegwerkzaamheden en ongevallen is de groei in het aantal voertuigen en de relatieve status quo van de lengte van wegen gemeten in kilometers een belangrijke oorzaak van de files. De lengte van het snelwegennet in ons land is tussen 2000 en 2010 van 1.702 kilometer naar 1.763 kilometer gegaan. Maar in die periode steeg het aantal voertuigen van 5,7 miljoen naar 6,7 miljoen. Inmiddels is het aantal gegroeid tot 7,1 miljoen…. Tussen 2000 en 2010 is het aantal verreden kilometers met 8 miljard gestegen. Er zijn méér voertuigen die samen méér kilometers afleggen op hetzelfde wegennet. Het is dus niet meer dan logisch dat er een saturatie optreedt. En dan is er nog niet gesproken over de files en de verkeersdruk op de gewestwegen nààr de snelwegen toe. Het aantal uren in een file (ook wel verliesuren genoemd) is groot: in Brussel is dat aantal op jaarbasis per auto 41,3 uur, met andere woorden één volle werkweek van 5 dagen van 8 uur! In Antwerpen is dat aantal 37 uur, nog altijd meer dan 4,5 werkdagen van 8 uur.

Gemotoriseerde tweewielers: sneller en minder milieubelasting

Wie met de motor of scooter door de file ‘filtert’ wint veel tijd. Als een auto in de file 30 kilometer per uur kan rijden, legt die tien kilometer af op 20 minuten tijd. Een motor of scooter die dan 50 kilometer per uur kan rijden, legt die afstand af in 12 minuten en wint zo 8 minuten. Motor en scooter hebben nog meer voordelen. Omdat ze sneller door de file kunnen, is de milieubelasting in de tijd ook minder (zowel in als buiten de stad). En omdat ze makkelijker te parkeren zijn (de gemotoriseerde tweewieler is het enige voertuig dat van deur-tot-deur kan gaan) hoeven ze minder lang rond te rijden om een parkeerplaats te zoeken zodat ook zo de milieubelasting lager is.

De ervaring leert dat bij bedrijven meer en meer aparte parkeerplaatsen voor motoren en scooter voorzien worden. Alleen: die staan vaak leeg. Wat houdt de mensen tegen om op de motor te stappen? Er is de vrees dat je op een gemotoriseerde tweewieler meer risico loopt als je bij een ongevallen betrokken raakt. Verder vindt men het moeilijk om in motorkleding te verschijnen als je een representatieve functie hebt. Maar er is ook een financiële kwestie. Een deel van de automobilisten in de file heeft thuis een motorfiets staan maar nemen voor het woon-werkverkeer een bedrijfsauto. De motorfiets is privé en de woon-werk-kilometers die daarmee gereden worden, worden niet vergoed door het bedrijf. De overheid heeft al voorstellen voor een mobiliteitsbudget gemaakt. Als dat ingevoerd wordt, is in ieder geval één van de hinderpalen om met de motor naar het werk te gaan weggenomen. En dan kan de filedruk verminderen. FEBIAC heeft – op basis van onderzoek – er al meermaals op gewezen dat als 10% van de automobilisten in de file overstapt op een gemotoriseerde tweewieler de files 40% korter zouden zijn en het aantal verliesuren zou dalen.

Financiële voordelen

1)        Motoren en scooters tot 250cc zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting.

2)        De kosten voor het woon-werkverkeer en beroepsverplaatsingen met een motorfiets zijn 100% aftrekbaar van de personenbelasting (aankoop motorfiets en kledij, benzine, onderhoud, pechverhelping, …).

3)        De fiscale voordelen voor elektrische wagens zijn sterk beperkt. Elektrische 2-, 3-en 4-wielers zijn de enige voertuigen die nog kunnen genieten van een federale belastingvermindering (voor een motorfiets 15% belastingvermindering op de aankoopwaarde met een maximum van €3.010). Bovendien is een elektrische motorfiets vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en betaal je het basistarief van € 61,50 voor de BIV.

bron: FEBIAC