Motorfietsen sluiten aan bij de wereld van de geconnecteerde voertuigen: Honda, BMW Motorrad en Yamaha werken samen om de veiligheid van gemotoriseerde tweewielers nog te verhogen.

BMW Motorrad, Honda Motor Co. Ltd. en Yamaha Motor Co. Ltd. werken samen om de C-ITS-toepassingen (Cooperative-Intelligent Transportation Systems) voor gemotoriseerde tweewielers te verbeteren en richten een consortium met de naam Connected Motorcycle Consortium op. Volgens het memorandum van overeenstemming, dat in 2014 werd ondertekend door alle constructeurs die lid zijn van de vereniging van Europese motorfietsconstructeurs ACEM (www.acem.eu), zullen vanaf 2020 C-ITS-functies worden gelanceerd. Om dit proces te versnellen zullen de drie constructeurs hun samenwerking op het vlak van C-ITS nu al opstarten.

De nieuwe samenwerking werd op 6 oktober 2015 aangekondigd op het ITS World Congress in Bordeaux (Frankrijk), het grootste evenement ter wereld voor intelligente transportsystemen en -diensten. De drie partners moedigden ook andere motorfietsconstructeurs aan om tot het consortium toe te treden en de veiligheid van gemotoriseerde tweewielers nog op te drijven.

“Om de ontwikkeling van motorfietsspecifieke veiligheidsvoorzieningen te versnellen willen wij gaan samenwerken om een succesvolle realisatie van C-ITS in motorfietsen en scooters te bevorderen”, verklaart Tetsuo Suzuki, Operating Officer bij Honda Motor Co., Ltd. Takaaki Kimura, Chief General Manager of Technology Center en Executive Vice President en Representative Director van Yamaha Motor Co.Ltd. vervolgt: “Onze bedrijven zijn al actieve leden van het Car2Car Communication Consortium, waarin we samenwerken met auto- en vrachtwagenconstructeurs en andere stakeholders in verband met gemeenschappelijke specificities en normen. Wij kwamen evenwel tot het besef dat de specifieke vereisten van motorfietsen buiten het bestek van dit consortium vallen. De volgende logische stap is deelname aan een samenwerkingsverband dat uitsluitend is gericht op de uitdagingen in verband met gemotoriseerde tweewielers.”

“Het is onze doelstelling om een tijdig en volledig gebruik van coöperatieve ITS-systemen in gemotoriseerde tweewielers te promoten en op die manier mogelijk de veiligheid te verbeteren. Daarom moedigen wij andere bedrijven aan om zich bij ons aan te sluiten”, verklaart Prof. Dr. Karl Viktor Schaller, Executive Vice President Development BMW Motorrad.

De vereniging van Europese motorfietsconstructeurs juicht het initiatief toe

Antonio Perlot, secretaris-generaal van ACEM, verklaart: “Dit initiatief sluit naadloos aan bij de verkeersveiligheidsstrategie van de ACEM en geeft blijk van de bereidheid van de motorfietsindustrie om de veiligheid voor motorrijders te verhogen op basis van heel concrete en praktische ontwikkelingen.”

ITS-technologieën zullen bijdragen tot motorfietsveiligheid

Weloverwogen en correct toegepaste ITS-technologieën bieden de mogelijkheid om de veiligheid, beveiliging en efficiëntie van alle vervoermiddelen te verhogen, in het bijzonder van motorfietsen.

Intelligente vervoersystemen (ITS) vereisen de integratie van informatie- en communicatietechnologie, met inbegrip van de vervoerinfrastructuur, voertuigen en gebruikers. In gps-navigatiesystemen bestaan momenteel basistoepassingen, waarin realtime verkeersinformatie wordt aangeboden, zoals omleidingsadvies op basis van fileverkeer op het traject. In het bijzonder voor wegvervoer kan uitwisselbare draadloze communicatie tussen, via een netwerk verbonden, voertuigen weggebruikers in staat stellen om op basis van de beschikbare informatie gecoördineerde beslissingen te nemen in verband met hun route en een veiliger traject te kiezen in drukke stedelijke omgevingen.

ITS-technologieën zullen naar verwachting bepaalde veiligheidsvoordelen bieden voor gemotoriseerde tweewielers, niet het minst door een niveau van elektronische communicatie te bieden dat gedeeld kan worden tussen motorrijders en bestuurders van andere wegvoertuigen.

De drie bedrijven hebben in verscheidene Europese veldtests al ervaring opgedaan met geconnecteerde voertuigtechnologie. Samen met autoconstructeurs en grote leveranciers nam BMW Motorrad deel aan simTD (www.simtd.de), een grootschalige veldtest met geconnecteerde voertuigen in de ruime omgeving van Frankfurt (in Duitsland). Honda en Yamaha namen deel aan DRIVE C2X (www.drive-c2x.eu), een pan-Europees ITS-veldtestproject.

Met het oog op de uitdagingen die in deze reële tests werden blootgelegd, bundelen de drie constructeurs nu hun krachten om de principes van coöperatieve intelligente vervoersystemen (C-ITS) te evalueren en de motorfietsveiligheid te vergroten.

ITS-systemen voor motorfietsen verschillend van die voor auto’s

ITS-systemen die werden ontworpen voor auto’s, kunnen niet simpelweg worden overgedragen op motorfietsen. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte moeten elektronische systemen kleiner zijn en bestand tegen water, stof en trillingen.

Aangezien motorfietsen een verschillende rijdynamiek vertonen, is de ontwikkeling van software en algoritmen onderhevig aan speciale eisen.