Bent u het niet eens met de voorgestelde milieuzone dan kunt u vanaf 8 februari tot en met 21 maart 2016 via deze link een inspraakreactie geven op:

– Het voornemen tot uitbreiding van de milieuzone met de categorieën bestelvoertuigen, taxi’s, touringcars en brom- en snorfietsen
– Het beleidsvoornemen Schoner parkeren, waarmee leeftijdseisen worden gesteld aan het bouwjaar van diesel- en benzineauto’s bij parkeervergunningen.

Laat duidelijk weten waarom u het niet eens bent met de voorgestelde milieuzone voor scooter en bromfietsen!

U kunt reageren via deze link:
Inspraak uitbreiding milieuzone Amsterdam