Het totaal aantal fietsen, motoren en brom/snorfietsen dat in Nederland rond rijdt bedraagt inmiddels 24,4 miljoen exemplaren. Sinds 2008 zijn er bijna 5 miljoen tweewielers bijgekomen, een toename met 25 procent.

Kerncijfers Tweewielers 2015
Een en ander valt te lezen in Kerncijfers Tweewielers 2015, een gezamenlijke uitgave van RAI Vereniging en BOVAG. Het Nederlandse tweewielerpark omvat 22,5 miljoen fietsen, 714.000 motoren en 1,15 miljoen brom/snorfietsen. Die zijn gezamenlijk goed voor een vervoersprestatie van zo’n 18,1 miljard reizigerskilometers.

Nederland fietsland
Het grootste deel komt voor rekening van de fiets: 14,5 miljard kilometers. Gevolgd door de motorfiets, die op jaarbasis naar schatting 2,5 miljard reizigerskilometers voor zijn rekening neemt. Met brom/snorfietsen wordt jaarlijks ongeveer 1,1 miljard kilometer afgelegd.

Meer snorfietsen dan brommers
Volgens de CBS-uitgave Transport en mobiliteit 2015 is er de laatste jaren een sterke stijging van het aantal snorfietskilometers waarneembaar. Sinds 2008 is zelfs sprake van een toename met bijna 55 procent. De grotere populariteit van de snorfiets vertaalt zich zowel in hogere verkoopaantallen (+3,1% in 2014) als in een sterke toename van het parkcijfer. Zo telt ons land per 1 januari 2015 niet minder dan 634.000 snorfietsen, vergeleken met 514.000 bromfietsen. Met een snorfiets wordt jaarlijks gemiddeld 1.600 kilometer afgelegd. Bij brommers ligt dit aantal op 2.400 kilometer per jaar.

Bron: rai vereniging