Volgens recente cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie zijn er momenteel 456.512 motorfietsen en scooters in het totale voertuigenpark in België. Daarmee gaat het aantal gemotoriseerde tweewielers in België naar een historisch record. Ruim 456.500 motoren en scooterszijn er momenteel in ons land in gebruik. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie die vorige maand gepubliceerd zijn. Het totale voertuigenpark in 2014 komt op 7.076.238 eenheden. Het aantal ingeschreven motoren is licht gestegen (met 1,27%) ten opzichte van 2013 toen de teller bij 450.793 bleef steken. De stijging van het aantal motorfietsen is iets hoger dan dat van het totale voertuigenpark (1,18%). Als er wordt gekeken naar het aandeel in de vervoersmarkt dan is dat van de motorfietsen momenteel 6,45%. Dat aandeel is de laatste jaren steeds toegenomen al is er dit jaar sprake van een status quo. De groei in de motor- en scootersector kalft sinds 2010 af: er is jaar op jaar nog altijd een positieve evolutie, maar die is sinds dat jaar minder uitgesproken.