Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat het Nederlandse APK-systeem, waarin gecertificeerde keurmeesters bij garagebedrijven onder toezicht van de RDW de verplichte periodieke autokeuringen kunnen uitvoeren, in stand blijft.Ook de frequentie van keuringen blijft ongewijzigd. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben een principeakkoord bereikt over een Richtlijn (in plaats van een Verordening), waarin meer ruimte is voor nationale verschillen. BOVAG heeft zich hard gemaakt voor het behoud van het Nederlandse systeem en is verheugd met het standpunt van de minister en met het Europese principeakkoord. Schultz schrijft aan de Kamer: “Het goedwerkende Nederlandse APK-systeem blijft intact. De Nederlandse burger en het bedrijfsleven worden niet opgezadeld met een onnodige forse lastenverzwaring.” APK-specialist Gijs Bosman van BOVAG vindt het besluit een compliment voor het Nederlandse keuringssysteem: “Dit is het bewijs dat een goede periodieke technische controle mogelijk is met lage lasten voor de voertuigeigenaar. Daarnaast wordt de APK in ons land vaak met een onderhoudsbeurt gecombineerd en dat maakt dat wij een van de best onderhouden en veiligste wagenparken van Europa hebben. De komende jaren zal de APK op Europees niveau inhoudelijk verder worden geharmoniseerd en ook dat vinden wij een goede zaak.” Motorfietsen zullen pas vanaf 2022 verplicht gekeurd moeten worden, tenzij lidstaten door middel van andere maatregelen kunnen aantonen dat zij eenzelfde resultaat kunnen bereiken voor de verkeersveiligheid. Minister Schultz is van mening dat er effectievere maatregelen dan een APK zijn om de verkeersveiligheid voor motorrijders te vergroten en zegt toe “passende alternatieve beleidsmaatregelen” te nemen. Voor aanhangwagens (inclusief caravans) en brom- en snorfietsen komt er vooralsnog geen APK-plicht, maar de Europese Commissie wordt wel opgedragen hier uitgebreid onderzoek naar te doen. bron BOVAG