De verkoop van nieuwe snorfietsen in Nederland stijgt in 2016 voor het tweede jaar op rij.

Verlieten in 2015 tot en met november nog 42.575 nieuwe snorfietsen de winkel, stond de teller in de eerste elf maanden van 2016 al op 45.018, exclusief meer dan 3.000 snelle e-bikes. Een stijging van 6 procent. Daarnaast werden ook nog 16.318 bromfietsen verkocht, zo blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

De snor- en bromfiets is voor een groot publiek een belangrijk vervoermiddel; in totaal rijden er in Nederland nu circa 1,2 miljoen snor- en bromfietsen rond. Daarvan is 66 procent van de berijders ouder dan 35 jaar, die de voertuigen op regelmatige basis gebruiken voor woon-werk- en stadsverkeer, in plaats van de auto. Tegenover de stijging in de snorfietsverkoop van bijna 2.500 stuks staat een daling in de afzet van bromfietsen: tot en met november 2016 werden er ruim 400 stuks minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2014 en 2015 groeide de bromfietsverkoop juist.

Stedelijk mobiliteitsbeleid
Volgens BOVAG en RAI Vereniging tonen de cijfers aan dat de snor- of bromfiets onmisbaar is in het dagelijks leven van veel mensen. Deze voertuigen leveren tevens een belangrijke bijdrage om steden bereikbaar te houden en met de huidige snelle vergroening van snor- en bromfietsen passen deze vervoermiddelen uitstekend in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onderzoek van Royal HaskoningDHV dit jaar in opdracht van de gemeente Utrecht toont bovendien aan dat verregaande maatregelen om snorfietsgebruik te ontmoedigen – zoals verplaatsing van het fietspad naar de rijbaan binnen de bebouwde kom – ervoor zorgt dat mensen (weer) in de auto stappen. Met alle gevolgen van dien voor de bereikbaarheid en doorstroming. RAI Vereniging en BOVAG pleiten er daarom voor dat gemeenten samen met alle belanghebbenden zorgen voor een passend beleid. Investeer in infrastructuur, faciliteer tweewielers in alle verschijningsvormen en pak overlast bij de gebruiker aan door veel intensiever op overtredingen te handhaven.

www.bovag.nl