18 Juli 2015 organiseert Euro-Motor weer de Euro-Motor KiKa-Tour: een tourtocht voor driewielige motorscooters als inzamelingsactie voor Kika. De deelname is gratis inclusief consumpties. Euro-Motor biedt u gratis eten en drinken aan. Het wordt natuurlijk supergezellig! Euro-Motor vraagt als tegenprestatie een vrijwillige bijdrage t.b.v. Kika. De volledige opbrengst is voor Kika. Scooterxpress zal verslag doen van deze bijzondere dag. Een beknopt overzicht van het programma is te vinden op de website euro-motor.nl