Zoals veel mensen al weten heeft MotoPort Rotterdam door de brand van 11 november 2016 water, roet en rookschade opgelopen.

De kleding en helmen heeft men verplaatst naar een tijdelijke locatie. Ondanks deze vervelende gebeurtenis, zit er voor de motorrijder ook een positieve kant aan. Want Motoport Rotterdam gaat een restant motorkleding en helmen met lichte water en roetschade uitverkopen tegen gigantisch lage prijzen!

Goedkoper zult u het nergens vinden, dus kom vanaf 16 december langs en sla uw slag.

Tijdelijk adres: Fokkerstraat 498, 3125 BE Schiedam

Kijk voor meer informatie op www.motoportrotterdam.nl