Na de ondertekening van de intentieverklaring op 1 maart hebben PIAGGIO Group (PIA.MI), HONDA Motor Co., Ltd., KTM AG en YAMAHA Motor Co., Ltd., officieel de overeenkomst ondertekend voor de oprichting van het Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC).

De stichtende leden van het consortium zijn van mening dat de beschikbaarheid van een gemeenschappelijk ontwikkeld systeem van verwisselbare accu’s de sleutel is tot de ontwikkeling van laagspanningselektromobiliteit. Daarom zetten ze zich in voor het wijdverspreid gebruik van lichte elektrische voertuigen, zoals bromfietsen, steps, motorfietsen, driewielers en vierwielers in de vervoersector en voor een duurzamer beheer van de levenscyclus van accu’s in de context van het internationaal klimaatbeleid.

Het onderliggende doel van het consortium is oplossingen te vinden voor de zorgen die klanten kunnen hebben over de toekomst van elektromobiliteit, zoals de actieradius, de oplaadtijd en laadinfrastructuur, en de kosten. Dit zal worden bereikt aan de hand van vier hoofddoelstellingen:

  1. De ontwikkeling van gemeenschappelijke technische specificaties van de verwisselbare accusystemen
  2. Het bekrachtigen van een gemeenschappelijk gebruik van de accusystemen
  3. Het promoten en als norm vastleggen van de gemeenschappelijke specificaties van het consortium binnen de Europese en internationale normalisatie-instellingen
  4. Het uitbreiden tot mondiaal niveau van het gebruik van de gemeenschappelijke specificatie van het consortium

Door nauw samen te werken met belanghebbende partijen en nationale, Europese en internationale normalisatie-instellingen zullen de oprichtende leden van het consortium worden betrokken bij de totstandkoming van internationale technische normen. De beschikbaarheid van oplaadstations verschilt namelijk van land tot land en de informatie voor eindgebruikers is nog steeds beperkt. Daarom willen PIAGGIO, HONDA, KTM en YAMAHA met dit consortium de beleidsmakers betrekken bij de ontwikkeling en invoering van laadinfrastructuur om de toename van lichte elektrische voertuigen te bevorderen.

De vier stichtende leden moedigen alle geïnteresseerde belanghebbende partijen aan zich bij de samenwerking aan te sluiten om de expertise van het consortium te verrijken en zo een grote verspreiding van standaard verwisselbare accu’s in de toekomst te garanderen. Partijen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van het SBMC kunnen voor nadere informatie contact opnemen met een van de stichtende leden.

Michele Colaninno, Hoofd strategie en productontwikkeling van Piaggio Group: “Stedelijke mobiliteit staat momenteel op een delicaat moment van overgang naar elektrificatie. Dankzij ons consortium, waarin vier grote wereldspelers zijn vertegenwoordigd, zullen motorfietsen een sleutelrol blijven spelen in de stedelijke context. Verwisselbare accu’s bieden een oplossing om de oplaadtijd van voertuigen te verkorten en geven gebruikers zodoende een bijkomende waardevolle keuze. Stedelijke mobiliteit maakt deel uit van het DNA en de geschiedenis van Piaggio: ons doel is om al onze technologische knowhow en onze zin voor innovatie naar het Consortium te brengen.”

Yoshishige Nomura, Chief Officer Motorcycle Operations van Honda Motor Co., Ltd.: “Honda is ervan overtuigd dat de wijdverspreide invoering van elektrische motorfietsen een belangrijke rol kan spelen in de groei naar een duurzamere samenleving. Daarom moeten we een oplossing vinden voor diverse uitdagingen, zoals het vergroten van de actieradius, het verkorten van de oplaadtijd en het verlagen van de voertuig- en infrastructuurkosten om het gemak voor de klanten te vergroten. In het consortium dat we hebben opgericht zullen de stichtende leden uit de motorfietsindustrie en andere belanghebbenden samenwerken aan de standaardisering van verwisselbare accu’s, hun oplaadsystemen en de omringende infrastructuur om de perfecte omgeving te creëren waarin ze kunnen worden gebruikt. Ons einddoel is ervoor te zorgen dat motorfietsen ook in de toekomst als een nuttig vervoermiddel worden gezien.”

Stefan Pierer, CEO van PIERER Mobility AG: “De ondertekening van deze consortiumovereenkomst is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat PIERER Mobility AG vooruitgang kan blijven boeken, snel kan innoveren en zijn duidelijke strategische visie op elektrisch aangedreven tweewielers kan bevorderen. Samen met onze partners zullen we werken aan een verwisselbaar accusysteem voor laagspanningsvoertuigen (48V) met een capaciteit tot 11kW, op basis van de internationale technische normen. Wij kijken ernaar uit ervoor te zorgen dat gemotoriseerde tweewielers hun rol behouden in de toekomst van zowel stedelijke als niet-stedelijke mobiliteit.”

Takuya Kinoshita, Senior Executive Officer, Chief General Manager Land Mobility Business Operations van Yamaha Motor Co., Ltd.: “Het Swappable Batteries Motorcycle Consortium in Europa is eindelijk klaar om aan de slag te gaan. Ik hoop dat deze eerste stap voorwaarts een baken zal zijn die gelijkgestemde partijen van onze missie zal aantrekken en zal leiden tot grote transformaties in de toekomst. Wij bij Yamaha Motor zijn ervan overtuigd dat we met dit initiatief de verschillende technische specificaties en normen kunnen helpen eenmaken en kunnen bijdragen tot het maximaliseren van de verdiensten van elektrische energie voor klanten over de hele wereld.”