Komt allen 15 juni naar het werk op de motor of scooter!

Internationaal is de ‘Motorcycle and Scooter Ride to Work Day’ al jaren een groot succes. Op maandag 15 juni aanstaande vindt alweer de 24e editie plaats. In ons land is deze ‘Ride to Work Day’ nog wat minder bekend. Wij willen proberen deze dag ook in ons land populair te maken.

Achtergrond

De organisatie van de ‘Ride to Work Day’, dat zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten, roept dit jaar vooral stadsbestuurders op om dit evenement te ondersteunen door het beschikbaar stellen van gratis motor- en scooterparkeerplaatsen op gemeentelijk grond en betaalde parkeerplaatsen.

Elk jaar geven wereldwijd meer dan een miljoen motor- en scooterrijders gehoor aan de oproep om op deze speciale dag met de gemotoriseerde tweewieler naar het werk te gaan ter promotie van hun favoriete vervoermiddel.

Vele voordelen
Het doel van de initiatiefnemers is om erkenning van het grote publiek te krijgen voor de vele voordelen die het vervoer met motor en scooter biedt. Volgens de (non-profit) organisatie verbruiken motorfietsen en scooters minder grondstoffen per km dan de auto en nemen minder ruimte in op parkeerplaatsen en op wegen.

De grote steden in Nederland blijven de komende jaren flink blijven groeien. Dat biedt kansen voor de stedelijke mobiliteit om zich duurzaam te ontwikkelen. De auto past steeds minder goed in de stad, motoren en scooters bieden hiervoor een uitstekend alternatief. Veel steden weren de auto al met hoge parkeertarieven, autoluwe straten en woonerven. Hiermee wordt een deel van de files, luchtvervuiling en parkeerproblemen voorkomen maar de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden blijven onder druk staan. De ontwikkeling naar een duurzame stad vraagt om een echte transitie: Van 4 naar 2 wielen in de stad.

Forensen
Voor honderdduizenden forensen zijn motorfietsen en scooters dan ook een economische, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde vorm van mobiliteit die energie bespaart, de files vermindert en een breed scala aan andere publieke voordelen oplevert.

Zegt het voort

Aan de individuele werkgevers wordt gevraagd deze actiedag via de geëigende kanalen (Intranet, mail en social media) aan hun medewerkers bekend te maken.