De kranten staan er vandaag vol van, de nieuwsrubrieken op radio en tv besteden er op de voorpagina aandacht aan en de Tweede Kamer gaat zich er ook over buigen: de snorfietser en snorscooter zouden moeten verhuizen naar de rijbaan. Scooterbelang wil echter graag enige nuance aanbrengen in de maatschappelijke discussie omdat voorbij wordt gegaan aan het belang en de veiligheid van het overgrote, gedisciplineerde deel van de berijders van een snorfiets of snorscooter.

Na alle berichtgevingen in de media heeft Scooterbelang de proef op de som genomen om de gevaren te onderzoeken van het ‘verbannen’ van de snorscooter naar de rijbaan. Een medewerker van Scooterbelang ging een dag op pad in Amsterdam en reed een traject in de binnenstad op zowel het fietspad als op de openbare weg zoals het zou gelden in de voorgestelde situatie. Daarbij werden met name verkeersintensieve en lastige situaties opgezocht, zoals de Overtoom, de Prins Hendrikkade en het gebied rond het Centraal Station), het Surinameplein, de Rozegracht, de Marnixstraat en de Stadhouderskade. De scooterrijder van Scooterbelang was uitgerust met een GoPro-camera om de gehele rit vast te leggen op beeld.

Maurice van Oosten van Scooterbelang: “Een eerste conclusie uit ons praktijkonderzoek is dat er in de binnenstad, zeker in Amsterdam, in veel gevallen weinig ruimte is op de fietspaden. Maar de verplaatsing van de snorfiets en –scooter naar de rijbaan zal hachelijke momenten opleveren, zoals bleek tijdens onze rit. Auto’s, bestelwagens en bussen hebben veelal haast en willen niet achter een snorfiets met een snelheid van 25 km/u rijden. Het gevolg is dat de auto’s vlak achter de snorscooter gaan rijden, ze opjagen en op onmogelijk plekken, vaak rakelings, passeren. Met alle gevolgen van dien. Onze testrijder heeft enkele malen een snelle uitwijkmanoeuvre moeten maken.”

Hoewel de aandacht van het onderzoek door Scooterbelang uiteraard primair uitging naar de ervaringen van de scooterrijder, viel direct op dat het overgrote deel van de fietsers een zeer ongecontroleerd gedrag vertoont en verkeersregels massaal aan de laars lapt. Zwalken over het fietspad, vaak met een smartphone in de hand en een headset op het hoofd, en tegen het verkeer in rijden. Ook wordt het rood licht voortdurend genegeerd, terwijl snorfietsers over het algemeen wel stoppen en meer rekening houden met hun verkeersomgeving. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat fietsers de verkeersregels aan hun laars lappen. Iets dat recent ook al naar buiten werd gebracht door een aantal openbaar-vervoerbedrijven.

Nogmaals Maurice van Oosten van Scooterbelang: “Als de maatregel wordt ingevoerd. kunnen we er op rekenen dat het slachtoffers gaat kosten. Ook is de kans reëel dat mensen hun scooter door de risico’s weer verruilen voor de auto, zodat het nog drukker wordt in Amsterdam. Om over extra vervuiling maar niet te spreken. Ons motto is dan ook handhaving van de verkeersregels, dat is een veel betere, en vooral veiligere oplossing. Zorg ervoor dat snorscooters 25 km/u en niet sneller rijden zodat het snelheidsverschil met fietsers niet zo groot is. De politie mag overigens ook best eens wat meer aandacht schenken aan het gedrag van fietsers, want die lijken zich niets aan te trekken van welke verkeersregel dan ook.”

Het bevreemdt Scooterbelang ook dat er geen goed onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het verplaatsen van de snorfietser naar de rijbaan, en roept de politiek op eerst en vooral de maatregel op haalbaarheid en veiligheid te toetsen. Daarnaast verdient het aanbeveling om meer aandacht te schenken aan de aanleg van bredere fietspaden, zoals in moderne woonwijken al usance is.

Verplaatsen van snorscooter naar rijbaan verhoogt verkeersonveiligheid

  • Scooterbelang hecht groot belang aan handhaving
  • Fietsers vertonen onverantwoord verkeersgedrag
  • Auto’s en vrachtwagens jagen snorfietsers op
  • Geen goed onderzoek naar gevolgen verplaatsen snorfietser/scooter naar rijbaan