Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat zij alle reeds verkochte speed pedelecs die voorzien zijn van een Europese Typegoedkeuring (ETG) op basis van de ‘oude’ Europese regels om gaat zetten van blauw naar geel kenteken. Dat betekent ook dat de gedragsregels van de bromfiets gevolgd moeten gaan worden en er een helmplicht is.

Het is belangrijk dat dealers van speed pedelecs, doorgaans speed e-bike genoemd, in hun communicatie richting de consument deze conversie (‘blauw’ wordt ‘geel’) nadrukkelijk onder de aandacht brengen, zodat de consument goed geïnformeerd is over de aanstaande wetswijziging.

RDW benadert consument

Consumenten die in het verleden een speed pedelec hebben aangeschaft met een blauw kenteken zullen door de RDW benaderd worden voor deze zogenoemde ‘conversie’. Concreet betekent dit dat vanaf juli 2016 personen hun snorfietskenteken voor hun high speed e-bike gratis kunnen laten omzetten naar een bromfietskenteken. Het snorfietskenteken of na 1 januari 2017 bromfietskenteken is verplicht. Zonder dat mag men met een high speed e-bike niet op de openbare weg rijden. Bij de RDW kunnen eigenaren een typegoedkeuring aanvragen en daarmee ook een kenteken. Hier zijn kosten aan verbonden.

RAI Vereniging levert typegoedkeuringsnummers aan

RAI Vereniging werkt op verzoek van het ministerie mee aan het aanleveren van Europese Typegoedkeuringsnummers om kentekenen van reeds verkochte speed pedelecs vlot te laten verlopen. Hiermee wordt bereikt dat de consument goed geïnformeerd kan worden. De RDW heeft de opdracht de conversie vorm te geven.

bron: Tweewieler