De populariteit van elektrische scooters is in 2018 flink toegenomen. Over de eerste negen maanden van 2018 zijn in totaal 4.192 elektrische scooters geregistreerd. Dat is bijna 2,5 keer als in dezelfde periode vorig jaar. Toen verlieten 1.645 elektrische scooters de winkel. Dit blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. 

Steeds meer scooterrijders in Nederland kiezen voor een elektrische scooter. Van alle nieuw verkochte scooters in 2018 was maar liefst 9,2 procent elektrisch. In totaal zijn er dit jaar 45.543 brom- en snorfietsen geregistreerd. In 2017 lag het aandeel elektrisch t/m september nog op 2,9 procent van het totaal. Een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan schonere lucht, een beter klimaat en minder geluidsoverlast. Volgens RAI Vereniging en BOVAG is de snelle groei mede te danken aan het toegenomen aanbod van betaalbare elektrische scooters en de invoering van een milieuzone voor scooters in Amsterdam sinds 1 januari dit jaar.

Meer aanbod en betere kwaliteit
BOVAG en RAI Vereniging zien tot hun tevredenheid dat niet alleen het aanbod toeneemt, maar ook de kwaliteit. Toen de elektrische scooter een aantal jaren geleden voor het eerst op de markt werd geïntroduceerd, werden veel scootereigenaren geconfronteerd met allerlei gebreken en onvoldoende accucapaciteit. Hierdoor namen de populariteit en verkopen snel af. Daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. Desondanks adviseren RAI Vereniging en BOVAG potentiële elektrische scooterkopers om zich vooraf goed te laten informeren over het diverse aanbod van elektrische brom- en snorfietsen. Ook nu nog zit er veel kwaliteitsverschil tussen de verschillende merken.

Milieueisen
Niet alleen is het aanbod en de kwaliteit volgens BOVAG en RAI Vereniging van invloed. Steeds meer steden nemen maatregelen om oude scooters van de straat te halen en plaats te laten maken voor schonere benzine varianten en zero emissie. Zo geldt er sinds dit jaar in Amsterdam een milieuzone voor scooters uit 2010 en ouder, en bieden Rotterdam en Den Haag slooppremies aan. Van alle nieuw geregistreerde elektrische scooters dit jaar, rijdt circa een kwart in Amsterdam rond.

Toekomst
Volgens RAI Vereniging en BOVAG laat de scootersector zien dat de markt snel vergroend. Niet alleen dankzij de snelle opkomst van zero emissie, maar ook dankzij de versnelde introductie van nieuwe schonere Euro 4 benzinescooters dit jaar en de nog schonere Euro 5 scooters in 2020.