Nederland telde op peildatum 1 juli 699.955 snorfietsen en inmiddels is de grens van 700.000 gepasseerd, zo blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. De snorfietsverkoop zit dit jaar stevig in de lift met 26.943 verkochte exemplaren en een toename van 15,5 procent ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. Behalve in Groningen wordt in elke provincie dit jaar een flinke plus genoteerd, terwijl Limburg de meeste snorfietsen per 1.000 inwoners heeft.

In de Randstad-provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland werden tot en met juni 14.427 nieuwe snorfietsen verkocht en dat is 53,5 procent van het totale aantal in Nederland. In Utrecht nam de verkoop ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2016 toe met 8,8 procent, in Noord-Holland conform het landelijke beeld met 15,6 procent en in Zuid-Holland zelfs met 17,8 procent. Intussen telt ons land 41 snorfietsen per 1.000 inwoners, met Limburg als koploper (46) en Friesland als hekkensluiter (29). Noord- en Zuid-Holland zitten met 43 per 1.000 net boven het gemiddelde, terwijl Utrecht er ruim onder zit (33) en per 1.000 inwoners zelfs minder snorfietsen telt dan Drenthe (35) en Zeeland (34).

Oplossing voor verkeersproblemen
BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt verklaart de populariteit: “Grote steden en toegangswegen slibben dicht, terwijl parkeerruimte in stadscentra steeds schaarser wordt. Logisch dus dat veel weggebruikers op zoek gaan naar een alternatief waarmee ze deze problematiek kunnen omzeilen. De snorfiets voorziet overduidelijk in een behoefte en kan steden verlossen van grote bereikbaarheidsproblemen.” Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging: “Er lopen vele discussies over hoe om te gaan met het toenemende gebruik van snorfietsen in grote steden. Deze cijfers tonen eens te meer aan dat de snorfiets voor veel mensen onmisbaar is en uitermate geschikt voor vervoer in de stad en voor woon-werkverkeer. Dat moeten we omarmen door ervoor te zorgen dat deze groep verkeersdeelnemers –evenals andere tweewielers– goed wordt ondersteund.”

www.bovag.nl