Bij een brand moet de brandweer snel ter plaatse zijn. Daarom is het in eerste instantie belangrijk, dat elke brandweerman zo snel mogelijk op de kazerne is, of snel ter plaatse is.

Met name in drukke binnensteden is het vaak lastig om je snel te verplaatsen. De problemen zijn de verkeersdrukte, eenrichtingswegen, wegwerkzaamheden en dubbel geparkeerde auto’s. In de veiligheidsregio Noord-Holland hebben ze voor het vervoer al enige jaren geleden een praktische en duurzame oplossing bedacht. De inzet van drie elektrische scooters. In de praktijk bleek dit zo succesvol te zijn, dat een forse uitbreiding een logische vervolg was.

Daarom heeft emco in samenwerking met Fred Kooij Auto’s, negen nieuwe elektrische scooters NOVI geleverd. De e-scooters worden ingezet voor de brandweer van Hoorn, Zwaag, Blokker en Enkhuizen, behorend tot de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Ze worden zowel door de vrijwillige als beroepsbrandweer gebruikt, zodat de brandweerlieden snel op de kazerne of bij de brand kunnen zijn. In totaal beschikt de brandweer nu over twaalf elektrische scooters. Dit is een goed voorbeeld van een verbeterde veiligheid en van een duurzame en doelmatige inzet van elektromobiliteit.

www.emco-scooters.com