RAI Vereniging wil dat de eisen voor automobilisten om op een lichte motorfiets te mogen rijden worden verlaagd. Hiervoor moet het theorie-examen voor een lichte 125cc motor (A1 motorrijbewijs) onder voorwaarden komen te vervallen voor iedereen die in bezit is van een B-rijbewijs. Volgens RAI Vereniging voorzitter Van Eijck groeit de behoefte in de 1.5m samenleving aan individueel vervoer, zoals de motor. Wij moeten er daarom met elkaar voor zorgen dat deze vormen van vervoer toegankelijker worden voor grote groepen reizigers en de flexibiliteit van ons mobiliteitssysteem verbetert.

Ontwikkeling mobiliteit onzeker

De mobiliteitsproblemen zijn de afgelopen weken als gevolg van de Coronacrisis nagenoeg verdwenen. Onduidelijk is hoe de komende maanden de mobiliteit langzaam weer opgang komt, maar volgens het Kennisinstituut Mobiliteit zal de Coronacrisis mogelijk blijvende impact hebben op ons reisgedrag. Zo gaan mensen mogelijk in de toekomst meer thuis werken. Van Eijck constateert daarnaast dat als gevolg van de coronacrisis de behoefte aan collectiefvervoer momenteel afneemt en de vraag naar individueel vervoer juist toe. “Maar op het moment dat iedereen massaal in de auto stapt, groeit weer de druk op ons wegennet. De motor sluit goed aan bij de wens voor meer individueel vervoer in de 1.5m samenleving, zonder dat het risico op files te veel toeneemt. Wij willen zorgen voor meer keuzevrijheid voor de reiziger en mogelijk maken dat het eenvoudiger wordt om tussen vervoersmiddelen te switchen en op een lichte motorfiets te stappen.”

Eis van theorie examen laten vallen

In 13 Europese landen, waaronder Duitsland en België, zijn de voorwaarden voor het motorrijbewijs voor mensen in bezit van een B-rijbewijs, inmiddels verlicht. Zij hoeven niet nog apart een theorie examen voor de motor af te leggen, omdat de theorie voor het B-rijbewijs ook voor een A1 motor volstaat. Volgens Van Eijck kan Nederland nu snel volgen, waarbij de volgende randvoorwaarden moeten gelden. Een B-rijbewijshouder moet tenminste 24 jaar oud zijn, vijf jaar lang geen verkeersdelicten hebben begaan en zijn praktijkexamen A1 voor de (lichte) motor hebben behaald. Van Eijck roept de Nederlandse regering op om het voorbeeld van onze buurlanden snel te volgen. Het is een kleine maatregel, waarmee onnodige kosten en administratieve lasten kunnen worden voorkomen en motorrijden voor meer mensen aantrekkelijker wordt gemaakt.

Aanpak mobiliteitsproblemen

Niet alleen voorziet de motor in de groeiende behoefte van individueel vervoer. Volgens Van Eijck is de motorfiets een belangrijkere schakel in de strijd tegen de mobiliteitsproblemen. Steeds meer forensen zijn de afgelopen jaren opzoek naar oplossingen in de strijd tegen files en parkeerproblemen. Een motorfiets is daarbij een ideaal alternatief. Ik vraag de minister dan ook graag om de wet op dit punt aan te passen en de drempel om op de motor te stappen daarmee te verlagen.

www.raivereniging.nl