Op dit moment rijden snorfietsers in Utrecht nog overal op het fietspad. Snorfietsers gaan later dit jaar op een aantal wegen in de stad op de rijbaan rijden, net als bromfietsers. De gemeente verwacht dat de maatregel na de zomer van 2021 ingaat. De gemeente Utrecht heeft hiervoor een voorlopig verkeersbesluit (ontwerpverkeersbesluit) gemaakt. Daar kan je tot en met 25 maart 2021 op reageren. Een verkeersbesluit is nodig om de maatregel in te voeren.

Waarom deze maatregel?
Utrecht wil meer ruimte maken voor fietsers op het fietspad. Veel fietspaden zijn smal en het is er druk. De snorfietsers worden daarom naar de rijbaan verplaatst, met een helm op. Volgens de gemeente is dat gezonder en prettiger voor de fietsers en veiliger voor iedereen, maar Scooterbelang stelt hier grote vraagtekens bij. Is het veiliger als je met je snorscooter tussen (vracht) auto’s rijdt die 50 km/u of meer rijden?

Over welke wegen gaat het?
Snorfietsers rijden straks in een deel van Utrecht op de rijbaan. Het gaat om wegen met een vrijliggend (verplicht) fietspad. Als fietspaden daar niet langs een rijbaan liggen, rijden snorfietsers om, net als bromfietsers. De grenzen van het gebied zijn het Merwedekanaal en belangrijke hoofdwegen, zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg. Buiten dit gebied blijft de snorfiets gewoon op het fietspad rijden. Op de rijbaan moeten snorfietsers straks een helm op, net als bromfietsers. Bekijk hieronder het kaartje van de wegen waar het om gaat (de wegen in het grijs).

Hoe ziet de planning eruit?
De gemeenteraad van Utrecht heeft in december 2020 ingestemd met het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan met helmplicht. Daarna heeft het college van burgemeester en wethouders in januari 2021 een voorlopig verkeersbesluit genomen. Dit besluit gaat over waar de maatregel straks gaat gelden en de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd. Hierop kan iedereen reageren. Na de reactieperiode volgt een definitief verkeersbesluit. De gemeente geeft daarbij ook aan hoe de verschillende reacties zijn verwerkt.

Wil je reageren op het verkeersbesluit?
Tot en met donderdag 25 maart 2021 kan je op het voorlopige verkeersbesluit reageren (een zienswijze indienen). Dit kan door het reactieformulier in te vullen op www.utrecht.nl/snorfiets. Op deze website vind je ook meer uitleg over het verkeersbesluit en kan je alle documenten over het besluit bekijken. De documenten zijn ook te bekijken op het Stadskantoor, Stadplateau 1, in de centrale hal. Per post of via de telefoon reageren kan ook. Je kunt je reactie (zienswijze) opsturen naar het adres Gemeente Utrecht, afdeling Ruimte, t.a.v. project Snorfiets naar de rijbaan, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Geef in je reactie duidelijk het onderwerp aan: Snorfiets naar de rijbaan. Of je kunt ons bellen via telefoonnummer 14030.

www.scooterbelang.nl