Amsterdam: vanaf 3 juni boete voor rijden op fietspad of rijden zonder helm
Sinds 8 april mag u met uw snorfiets in Amsterdam binnen de ring A10 niet meer op het fietspad rijden. Snorfietsers moeten op de rijbaan rijden en een helm dragen. De afgelopen weken konden snorfietsers wennen aan de helm, hun nieuwe plek in het verkeer en de nieuwe routes. Maar vanaf maandag 3 juni begint de gemeente met handhaven.

De boete is 95 euro
Rijdt u zónder helm op een plek waar een helm verplicht is? Of rijdt u met uw snorfiets op een fietspad waar dat verboden is? Dan krijgt u een boete van € 95. Daar komt nog € 9 aan administratiekosten bij.

Voorkom een boete
Rijdt u met uw snorfiets in Amsterdam binnen de ring A10? Houdt u zich dan aan deze regels:
1. Draag een helm. Let op: ook mensen achterop moeten een helm dragen.
2. Rij op de rijbaan. De nieuwe regel geldt voor het hele gebied binnen de ring A10. Alleen op een aantal drukke straten rijdt u nog op het fietspad. Dat is met borden aangegeven. Op amsterdam.nl/snorfiets ziet u op welke straten u op het fietspad blijft.

Neem uw nieuwe plek in het verkeer
Rij op de rijbaan rechts van het midden, net als bromfietsers. Daar bent u het beste zichtbaar en dat is het veiligste. Haal niet in, ga mee met het verkeer. Naast elkaar rijden is verboden.

Meer informatie
Kijk op amsterdam.nl/snorfiets. Daar vindt u ook een overzicht van de borden en wegmarkeringen waar u op moet letten.