Het kabinet wil de landelijke helmplicht voor snorfietsers vanaf 1 januari 2023 invoeren. Dat schrijft minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de Tweede Kamer. Gebruikers krijgen zo meer tijd om zich goed voor te bereiden op de invoering en dat daarnaast ook de speed pedelec helm gebruikt mag worden.

De invoering van de helmplicht voor snorfietsers heeft grote impact op zowel de ondernemers als alle bijna 800.000 snorfietsgebruikers in Nederland. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed kan voorbereiden op de introductie, is tijd nodig. Zowel Scooterbelang als de RAI Vereniging sectie Scooters is blij dat de minister oog heeft voor het belang van een zorgvuldig invoeringsproces dat nu beoogd is op 1 januari 2023. Hiermee krijgt de branche een half jaar extra de tijd om de overgang te regelen.

Speed pedelec helm

Na uitgebreid onderzoek door TNO is duidelijk geworden dat snorfietsgebruikers straks gebruik kunnen maken van de speed pedelec helm. Deze comfortabele, veilige lichtgewicht helm is eerder samen met de fietsindustrie leden van RAI Vereniging ontwikkeld voor speed pedelec gebruikers. Zij bereiken een maximumsnelheid van 45 km/h.

Negatieve effecten

Ondanks het gebruik van de speed pedelec helm, is de vrees van vele partijen dat in de nabije toekomst veel snorfietsgebruikers de snorfiets laten staan of geen nieuwe meer aanschaffen. Dit heeft onmiddellijk effect op de verduurzaming omdat geen enkele nieuwmarkt zo snel vergroend als de snorfiets branche. Van alle in 2021 nieuw geregistreerde snorfietsen, is inmiddels bijna 40 procent elektrisch. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van IenW dat bij invoering van een helmplicht een deel van de gebruikers overstapt naar de auto. Daarmee komt ook de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad onder druk te staan.

Gelijkheid alle Light Electric Vehicles (LEV’s)

De RAI vereniging sectie Scooters maakt zich zorgen dat bepaalde groepen snorfietsgebruikers straks kiezen voor nieuwe veel snellere voertuigen die als elektrische fiets op de markt worden geïntroduceerd maar dat in werkelijkheid helemaal niet zijn. Deze voertuigen bereiken in de praktijk soms topsnelheden van 45 km/h, hebben soms een gashendel en zijn daarmee voor de wet eigenlijk een bromfiets. Er wordt echter onvoldoende op gehandhaafd en gebruikers dragen geen helm. Hierdoor komt juist de veiligheid op het fietspad verder onder druk.

Latere datum

Het is daarom essentieel dat de invoering van de helmplicht ook in relatie wordt gezien met de introducties van alle nieuwe LEV’s en de nieuwe aanstaande wetgeving voor dit soort voertuigen. De sectie Scooters dringt er bij de Tweede Kamer op aan om de latere invoeringsdatum te gebruiken. De tijd is nodig om de regelgeving rondom LEV’s en snorfietsen gelijk te trekken en te komen tot een totaalplaatje van veilig gebruik van de gehele weg voor alle (nieuwe) voertuigen.

Bron: RAI vereniging