RAI Vereniging en BOVAG: kabinet kiest voor realistische vergroening scooterpark

De scooterbranche mag alsnog haar restantvoorraden brom- en snorfietsen met 4-taktmotor uitverkopen conform een Europese restantvoorraadregeling. Dit besluit heeft staatssecretaris Van Veldhoven vandaag aangekondigd. Hoewel het besluit laat is genomen, zijn RAI Vereniging en BOVAG blij dat er oog is voor het ondernemersbelang en dat er wordt gekozen voor een realistische vergroeningsaanpak.

In de Europese Unie moeten per 1 januari 2018 alle nieuw verkochte scooters aan de schone Euro 4-emissienorm voldoen. Omdat deze Euro 4-scooters nog beperkt leverbaar zijn en om ervoor te zorgen dat de markt aan het einde van dit jaar niet met een groot restantvoorraad blijft zitten, mogen ondernemers in de EU-lidstaten hun voorraden onder strenge eisen gecontroleerd uitverkopen. RAI Vereniging en BOVAG hebben met het ministerie van IenW afgesproken dat alleen nog restanten met 4-taktmotor die voldoen aan Euro 2 en Euro 3 mogen worden verkocht. De verkoop van de minst schone 2-taktscooters is al per 1 januari 2017 vrijwillig door de markt gestopt om de vergroening van het scooterpark te versnellen.

Vergroening sector
Volgens RAI Vereniging en BOVAG maakt de branche snel stappen om het scooterpark te verschonen en verdwijnen de minst schone scooters komende jaren uit het straatbeeld. Euro 4 en straks Euro 5 wordt de norm voor nieuwe scooters. Uit recent praktijkonderzoek van TNO blijkt dat de huidige en toekomstige moderne scooters die op de markt komen, schoner en zuiniger zijn.

Besluit laat genomen
De vorige staatssecretaris besloot tot een totaal verkoopverbod per 1 januari aanstaande, ondanks de Europese regelingen die toestaan dat restanten nog uitverkocht mogen worden. Veel ondernemers hebben op basis van dat besluit dan ook actie ondernomen en flink geïnvesteerd, onder andere door de Euro 2- en Euro 3-scooters uit voorzorg alvast te kentekenen. Het huidige kabinet heeft nu alsnog besloten tot een restantvoorraadregeling, waarmee nog meer overbodige kosten voor ondernemers worden voorkomen.

www.raivereniging.nl