Machiel Spiering is de nieuwe voorzitter sectie Scooters van Koninklijke RAI Vereniging. Hij volgt in deze functie Karin van de Berg op. Hij heeft direct een duidelijke boodschap richting de politiek: ‘Zorg dat er een constructief en consistent overheidsbeleid komt dat recht doet aan de rol die brom- en snorscooters vervullen als mobiliteitsoplossing. Geef deze vervoermiddelen de ruimte die ze verdienen!’

Spiering is als sales manager van Piaggio Benelux gepokt en gemazeld in de gemotoriseerde tweewielerbranche waarin hij al ruim 25 jaar actief is. Zelf is Spiering, zoals hij zelf aangeeft, ‘een enthousiast en fervent motorscooterrijder met een voorliefde voor alles waar benzine in gaat.’ Het ontbreekt hem echter niet aan zelfreflectie, want hij geeft volmondig toe dat het fossiele brandstoftijdperk ten einde loopt en dat het dus langzamerhand tijd wordt om over te schakelen op duurzame brandstof.

Stop ontmoedigingsbeleid

De nieuwe sectievoorzitter toont zich kritisch over het overheidsbeleid dat het gebruik van gemotoriseerde tweewielers in het algemeen en dat van scooters in het bijzonder eerder ontmoedigt dan stimuleert. Dat is, zegt hij, niet goed uit te leggen. ‘Juist in de transitie naar schonere steden zijn deze compacte tweewielers onmisbaar. Ze hebben relatief weinig uitstoot, zijn goed betaalbaar, zorgen voor weinig ruimtebeslag en zijn bovendien eenvoudig te elektrificeren.’ Hij wijst erop dat de maatregelen die de overheid recentelijk heeft gemeend te moeten nemen een grote impact hebben gehad op de verduurzamingsslag van de sector. ‘Zo’n 50 procent van de nieuw geregistreerde scooters was tot voor kort elektrisch, waarmee deze vervoerscategorie het snelst vergroent. Maar onder andere de invoering van de helmplicht heeft enorme negatieve gevolgen gehad op de vergroening van deze vervoermiddelen.’

Bestrijden mobiliteitsarmoede

Hij voegt hier aan toe dat uit gesprekken met het ministerie duidelijk is geworden dat de overheid ‘bereikbaarheid’ in verband met het bestrijden van mobiliteitsarmoede hoog op de agenda heeft staan. Ook daarin kunnen brom- en snorfietsen volgens hem een belangrijke rol spelen. ‘Maar dan moeten de duurzame en innovatieve oplossingen die de sector ontwikkelt wel voor iedereen beschikbaar zijn en blijven. Met andere woorden: het overheidsbeleid mag er niet toe leiden dat de verduurzamingsslag van de sector op achterstand wordt gezet doordat consumenten de voorkeur gaan geven aan minder duurzame opties.’

Kentering bij overheid

Toch zegt hij goede hoop te hebben dat de overheid begint te beseffen welke positieve bijdrage (licht) gemotoriseerde tweewielers kunnen leveren aan de mobiliteit, met name in stedelijke gebieden en het woon-werkverkeer. Een belangrijk signaal in die richting noemt hij het werkbezoek van staatssecretaris Vivianne Heijnen aan RAI Vereniging afgelopen maand.

‘Bij die gelegenheid maakte zij onder andere uitgebreid kennis met het brede productiepalet van onze sector en werd zij bijgepraat over de mogelijkheden die gemotoriseerde tweewielers kunnen bieden als ‘alternatief’ vervoermiddel in het woon-werkverkeer en welke drempels moeten worden weggenomen die dat belemmeren. Zij liet weten alle creatieve oplossingen om de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer terug te dringen toe te juichen en zegde toe dat het ministerie binnenkort met werkgevers in gesprek gaat over de rol die gemotoriseerde tweewielers daarbij kunnen spelen. Dat is een goede zaak, want als sectie zijn wij er een sterk voorstander van dat deze lichte en compacte vervoersoplossingen meer bij werkgevers worden gepromoot.’

www.raivereniging.nl