Uit de verkoopanalyse van RAI Vereniging (Rijwiel- en Automobielindustrie) over 2022 blijkt dat de scooter het snelst verduurzaamt van alle voertuigen. In de afgelopen twee jaar is het aandeel van elektrische brom- en snorfietsen in de nieuwverkoop meer dan verdubbeld naar de helft van de totale verkoop. In 2020 lag dit aandeel nog rond de 20%. Vorig jaar was dit aandeel onder bromfietsen maar liefst 45% en onder snorfietsen zelfs 48%.

elektrische scooter

Hiermee ligt de elektrificatie van de scootermarkt ver voor op de markt van personenauto’s, bestelauto’s of motorfietsen. Zo is het aandeel volledig elektrisch bij de nieuwverkoop van auto’s gemiddeld 23%. Sectiemanager RAI Vereniging scooters Martijn van Eikenhorst: “De verwachting is dat de elektrificatie scooters nog verder toeneemt de komende jaren.”

Hoewel het aantal nieuw verkochte bromfietsen steeg, is door de invoering van de helmplicht voor snorfietsen het totaal aantal scooters gedaald met 16% in 2022. Het aantal kwam uit op 62.330 nieuw verkochte scooters.

Scootermarkt kent grote jaarlijkse verkoopschommelingen

De omvang van de markt voor nieuwe bromfietsen en snorfietsen wordt gekenmerkt door grote jaarlijkse schommelingen. In het coronajaar 2020 verkochten de scooters bijzonder goed. Met 62.294 verkochte nieuwe scooters eindigde de markt maar liefst 62% hoger dan in 2019. In 2021 nam echter de verkoop van snorfietsen bijzonder sterk af. De markt kwam dat jaar 20% lager uit dan 2020. De belangrijkste oorzaken voor deze daling? De aankondiging van een helmplicht voor snorfietsen en leveringsproblemen uit Azië vanwege de coronacrisis. De daling van snorfietsen zette zich in 2022 door, deze kwamen met 29.526 nieuw verkochte voertuigen maar liefst 41% lager uit dan 2021.

Yadea scooter

In 2022 meer bromfietsen verkocht

De bromfietsen kwamen met 32.804 nieuw verkochte exemplaren juist meer dan een derde hoger uit dan in 2021. Uiteindelijk daalde de totale verkoop van scooters met 16% in 2022 en kwam uit op 62.330 nieuw verkochte scooters.

Verkoop in zakelijke markt: 89% elektrische scooters

De verkoop van scooters in de zakelijke markt daalde vorig jaar licht ten opzichte van 2021; het marktaandeel ging van 20% naar 18%. Door de helmplicht voor snorfietsen met ingang van 2023 nam de verkoop van snorfietsen sterk af, de verkoop daalde met acht procentpunt van 21% naar 13%. Het marktaandeel van de zakelijke markt in de verkoop van bromfietsen steeg licht van 18% naar 22%. In de zakelijke markt worden bijna alleen nog maar elektrische scooters verkocht. In 2022 steeg het aandeel van de elektrische scooters in deze markt naar 89%.